Forsvarsindustrien i Norge - statistikk 2009

FFI-Rapport 2011

Om publikasjonen

Rapportnummer

2011/00608

ISBN

978-82-464-1887-2

Format

PDF-dokument

Størrelse

591.6 KB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Kari Tvetbråten Arne Martin Fevolden
Denne rapporten presenterer statistikk for forsvarsindustrien i Norge i 2009. Hensikten er å skaffe bedre oversikt over virksomheten i forsvarsindustrien og danne et grunnlag for mer omfattende og detaljerte studier av forsvarsindustrien fremover. Rapporten presenterer utvalgte nøkkeltall for størrelsen og virksomheten i forsvarsindustrien som helhet og for bedriftskategorier. Nøkkeltallene omfatter omsetning, årsverk, verdiskaping, eksport, FoU og forholdet mellom forsvarsrelatert og sivilt rettet virksomhet. Det blir også redegjort for bruk av datakilder og metodevalg som ligger til grunn for statistikken.

Nylig publisert