Forsvarsindustrien i Norge : statistikk 2011

FFI-Rapport 2012

Om publikasjonen

Rapportnummer

2012/02433

ISBN

9788246421629

Format

PDF-dokument

Størrelse

901.8 KB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Kari Tvetbråten
Rapporten presenterer statistikk over forsvarsindustrien i Norge i 2011, og kommer som en årlig utgivelse fra FFI. Hensikten er å kartlegge virksomheten i forsvarsbedriftene og følge utviklingen over tid. Resultatene danner også et grunnlag for å gjøre mer omfattende studier av forsvars-industrien fremover. Den første delen av rapporten presenterer utvalgte nøkkeltall for størrelsen og driften av forsvars-industrien som helhet og for bedriftskategorier. Nøkkeltallene omfatter blant annet omsetning, årsverk, eksport, verdiskaping, forskning og utvikling (FoU) og innkjøpskostnader. For flere av disse tallene har vi også skilt mellom forsvarsrelatert og sivilt rettet virksomhet, samt utviklingen siden 2009. I tillegg presenterer vi noen resultater fra Forsvarets regnskap, for eksempel hvilke typer leveranser Forsvaret har fått fra bedriftene. Nytt i år er at rapporten også viser en kurve fra de største bedriftenes årsregnskap. Den andre delen av rapporten gir en beskrivelse av datakilder og metodevalg som ligger til grunn for statistikken. I denne delen opplyser vi også om frafall og usikkerhet i tallene.

Nylig publisert