Forsvarsindustrien i Norge : statistikk 2012

FFI-Rapport 2013

Om publikasjonen

Rapportnummer

2013/02681

ISBN

978-82-464-2309-8

Format

PDF-dokument

Størrelse

721.4 KB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Kari Tvetbråten
Denne rapporten presenterer statistikk over norsk forsvarsindustri i 2012. Statistikken omfatter utvalgte økonomiske nøkkeltall som omsetning, årsverk, eksport, forskning og utvikling, innkjøpskostnader og verdiskaping. I tillegg til tall for industrien som helhet, presenterer vi også tall fordelt på bedriftskategori der dette er relevant. Rapporten beskriver også kilder og metoder som ligger til grunn for beregningene.

Nylig publisert