Forsvarsindustrien i Norge - statistikk 2013

FFI-Rapport 2014

Om publikasjonen

Rapportnummer

2014/02199

ISBN

978-82-464-2469-9

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.2 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Kari Tvetbråten
Denne rapporten presenterer statistikk over norsk forsvarsindustri i 2013. Statistikken omfatter utvalgte økonomiske nøkkeltall som omsetning, årsverk, eksport, forskning og utvikling, innkjøpskostnader og verdiskaping. I tillegg til tall for industrien som helhet, presenterer vi også tall fordelt på bedriftskategori der dette er relevant. Dette er femte år på rad at FFI presenterer forsvarsindustriens årlige virksomhet, og vi har derfor grunnlag for å gå nærmere inn på industriens utvikling i denne perioden. Rapporten beskriver også kilder og metoder som ligger til grunn for beregningene.

Nylig publisert