Forsvarsindustrien i Norge - statistikk 2015

FFI-Rapport 2016

Om publikasjonen

Rapportnummer

16/02041

ISBN

9788246428376

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.1 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Jon Olav Pedersen
Med unntak av “forskning og utvikling” viser de overordnede hovedtall en oppgang i forhold til 2014. Det bør bemerkes en svekkelse av det norske hjemmemarkedet ved at “omsetningen fra Forsvaret” er ned 11 %. På den annen side er det en økning på 20 % i “omsetning fra utenlandske kunder”. Sistnevnte skyldes økt omsetning i utenlandske datterselskaper. Den største nedgangen i FoU relaterer seg til samfinansiert FoU. Nedgangen synes å være en periodisk justering i forhold til 2014, men bidrar til å redusere FoU til det laveste nivået som er registrert siden målingene startet. Det antas at alle disse tre observasjoner kan relateres til en påbegynnende “F-35 effekt” hvor det forventes økende konkurranse på hjemmemarkedet men også økt adgang til andre markeder. På sikt vil det derfor være interessant å observere om og hvordan forsvarsvirksomhetene kompenserer for et sviktende hjemmemarked.

Nylig publisert