Forsvarsindustrien i Norge – statistikk 2016

FFI-Rapport 2017

Om publikasjonen

Rapportnummer

17/16354

ISBN

978-82-464-2977-9

Format

PDF-dokument

Størrelse

3.2 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Jon Olav Pedersen
Med unntak av “innkjøpskostnader” viser de overordnede hovedtall en oppgang i forhold til 2015. Det bør bemerkes en ytterligere svekkelse av det norske hjemmemarkedet ved at “omsetningen fra Forsvaret” er ned 5 prosent. På den annen side er det en økning i “omsetning fra utenlandske kunder” på 10 prosent. Sistnevnte skyldes i hovedsak økt eksport (økning på 18 prosent). Overordnet er det en liten økning i FoU, men det er en vesentlig dreining i finansiering fra samfinansiert FoU til egenfinansiert FoU. Det antas at alle disse tre observasjoner kan relateres til en påbegynnende “F-35-effekt” hvor det forventes økende konkurranse på hjemmemarkedet, men også økt adgang til andre markeder.

Nylig publisert