Forsvarsindustrien i Norge - statistikk 2019

FFI-Rapport 2020

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/02771

ISBN

978-82-464-3303-5

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.3 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Jon Olav Pedersen
Statistikken for 2019 viser at norske forsvarsvirksomheter leverer ca.16 % av Forsvarets totale materiellinvesteringer. Det kan derfor antas at utenlandske leverandører, og derved importandelen, står for de resterende 84 %. For 2019 er det en positiv utvikling i omsetningen for forsvarsindustrien i Norge. Forsvarsrelaterte inntekter økte med 10 % fra 2018 til 2019. Utenlandske kunder representerer den største inntektsøkningen. Mer spesifikt knytter økningen seg aktiviteten i utenlandske datterselskaper. Eksporttallene viser en nedgang på 18 % fra 2018. Sett over tid er imidlertid eksporttallene for 2019 4 % høyere enn gjennomsnittet siden 2010. Den største nedgangen er for de store selskapene. Likevel hadde disse selskapene høyere eksport enn gjennomsnittet de siste ti årene. Forskning og utvikling (FoU) er uendret (-1 %). Bortsett fra mikroselskaper (med en nedgang på 66 %) har alle andre selskapskategorier en økning i FoU. Innkjøpskostnadene økte med 56 % fra 2018 til 2019. Denne kostnadsveksten kan tilskrives både norske og utenlandske leverandører, men den største økningen er innkjøpskostnader fra de utenlandske leverandørene (80 %). Denne veksten i innkjøpskostnader underbygges også av en markant økning (91 %) i ordrereserve fra 2018 til 2019.

Nylig publisert