Forsvarsindustrien i Norge – statistikk for 2021

FFI-Rapport 2022

Om publikasjonen

Rapportnummer

22/02210

ISBN

978-82-464-3435-3

Format

PDF-dokument

Størrelse

2 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Mari Paulsrud
Forsvarsindustrien i Norge rapporterte om vekst i forsvarsrelatert omsetning på 8 % fra 2020 til 2021. Omsetningen til Forsvaret var uendret, mens omsetningen til både andre norske kunder og utenlandske kunder steg. De store og mellomstore virksomhetene økte omsetningen, mens den falt hos de små virksomhetene. Økningen i omsetningen til utenlandske kunder var drevet av økt omsetning i utenlandske datterselskaper (17 %). Den forsvarsrelaterte eksporten var tilnærmet uendret (opp 1 %). Samlet forsvarsrelatert forskning og utvikling (FoU) falt med 37 %. Nedgangen tilskrives i hovedsak fall i samfinansiert FoU. Antall forsvarsrelaterte årsverk steg videre med 3 % i 2021, og målte over 8000 årsverk. Virksomhetene venter økt omsetning, ordrereserve, innovasjon og behov for STEM-kompetanse (science, technology, engineering, mathematics) for 2022. Grunnlaget for årets statistikk består av 91 virksomheter. Den lave svarprosenten på 46 % skyldes først og fremst at flere virksomheter mottok spørreskjemaet.

Om publikasjonen

Rapportnummer

22/02210

ISBN

978-82-464-3435-3

Format

PDF-dokument

Størrelse

2 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Nylig publisert