Forsvarsindustrien i Norge – statistikk for 2022

FFI-Rapport 2023

Om publikasjonen

Rapportnummer

FFI-rapport 23/01888

ISBN

978-82-464-3495-7

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.9 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Mari Paulsrud
Vi har studert nøkkeltall for 2022 fra virksomhetene i forsvarsindustrien i Norge. Industrien har samlet sett rapportert om vekst i forsvarsrelatert omsetning på 13 %. Både omsetningen til Forsvaret, andre norske kunder og utenlandske kunder steg. Alle virksomhetsstørrelsene rapporterte om oppgang, med unntak av de aller minste (mikrovirksomheter). Økningen i omsetningen til utenlandske kunder var drevet av økt forsvarsrelatert eksport (opp 15 %). Omsetningen i utenlandske datterskaper steg også (opp 7 %). Samlet forsvarsrelatert forskning og utvikling (FoU) falt med 21 %. Nedgangen gjaldt både egenfinansiert FoU og FoU finansiert av andre falt. De forsvarsrelaterte ordrereservene steg med hele 39 % det siste året. Antall forsvarsrelaterte årsverk i virksomhetene var 4 % høyere enn ved forrige måling. Antall årsverk i Norge steg med 8 %, mens antall årsverk i utenlandske datterselskap falt med 4 %. Grunnlaget for årets statistikk er innrapporterte tall fra 87 virksomheter, 4 færre enn i fjor.

Om publikasjonen

Rapportnummer

FFI-rapport 23/01888

ISBN

978-82-464-3495-7

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.9 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Nylig publisert