Hvordan påvirkes alderspensjonen dersom alle tillegg og overtid blir pensjonsgivende?

FFI-Rapport 2021

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/01464

Format

PDF-dokument

Størrelse

511.8 KB

Last ned publikasjonen
Elisabeth Elman Ola Krogh Halvorsen

Militært personell må ofte jobbe til ukurante tidspunkt, på ukurante steder og tidvis med økt risiko for liv og helse. Dette blir de kompensert for med ulike tillegg og overtid. De fleste tillegg og overtid er imidlertid ikke pensjonsgivende i offentlig tjenestepensjon (OfTP) i dag.

I dette notatet undersøker vi hvordan alderspensjonen påvirkes dersom enkelte inntektskategorier blir gjort pensjonsgivende. Vi finner at effekten av en slik endring i stor grad avhenger av hvor mye av inntekten som i utgangspunktet ikke er pensjonsgivende. I tillegg har det stor betydning hvorvidt inntekten overstiger 7,1 ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden. Endringen har størst effekt dersom mye av inntekten i utgangspunktet ikke er pensjonsgivende og inntekten overstiger 7,1 G. Ved liten andel ikke-pensjonsgivende inntekt og inntekt under 7,1 G er effekten minimal.

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/01464

Format

PDF-dokument

Størrelse

511.8 KB

Last ned publikasjonen

Nylig publisert