LandX23 - target acquisition and engagement

FFI-Rapport 2024

Om publikasjonen

Rapportnummer

24/00357

ISBN

978-82-464-3528-2

Format

PDF-dokument

Størrelse

5.8 MB

Språk

Engelsk

Last ned publikasjonen
Dan Helge Bentsen Ole Martin Asak Lorns Harald Bakstad Eivind Bergh Nilssen Sven Bjerke Per Dalsjø Katrine Mygland Dybwad Oddmar Eiksund Sander Folke-Olsen Sondre Holm Fyhn Trym Vegard Haavardsholm Morten Hanevold Håkon Hellemo Christian Horn Anders Imenes David Kolden Martin Vonheim Larsen Kim Mathiassen Robert H. Macdonald Mathias Minos-Stenerud Niels-Hygum Nielsen Martin Normann Nielsen Olav Rune Nummedal Lars Erik Olsen Morten Paulsmoen Gard Inge Rosvold Marta Lill Sele Sindre Løining Skaar Aleksander Skjerlie Simonsen Torjus Spilling Håvard Stien

LandX er FFIs årlige samarbeidseksperiment med vekt på eksperimentelle teknologier innenfor landdomenet. LandX23 var fjerde gang det ble avholdt.

Gjennom årene har bredden i LandX-eksperimentene gradvis økt. I 2020 var det bare snakk om situasjonsforståelse (SA), men allerede i 2021 ble LandX utvidet til å dekke også fellesoperasjoner mellom bemannede og ubemannede systemer (Manned-Unmanned Teaming – MUM-T). Videre, i 2022, ble operativt militært personell og antidronesystemer (Counter Unmanned Aerial System – C-UAS) inkludert, og i 2023 kom effektorer til blant de tidligere områdene.

Årets LandX inkluderte flere FFI-prosjekter og mange forskjellige systemer, blant annet:

  • teknologier for økt situasjonsforståelse for operatører av ubemannede kjøretøy (unmanned ground vehicle – UGV), sikkerhetsgodkjent nødstopp over IP-nettverk og sikker kommunikasjon mellom ubemannede kjøretøy og operatører.
  • teknologier for fjernopererte sensorer over distribuerte nettverk.
  • en prototype av et multidronesystem (multi-unmanned aerial vehicle (multi-UAV) system), inkludert et antidronesystem C-UAS.
  • et testmiljø for syntetisk prototyping for å forbedre systemutvikling, trene personell eller utvikle operative konsepter.
  • passive RF-sensorer i nettverk og med lav kostnad for økt situasjonsforståelse i det elektromagnetiske spekteret.
  • et nytt bærbart kortholdsmissil.

I denne rapporten beskriver vi hver av aktivitetene som var en del av eksperimentene på LandX23. Det er også en omfattende beskrivelse av demonstrasjonen mot slutten av rapporten.

Video fra LandX 2023

Nylig publisert