Penetration into rock-rubble overlays

FFI-Rapport 2024

Om publikasjonen

Rapportnummer

23/01670

ISBN

Electronic ISBN 978-82-464-3489-6

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.6 MB

Språk

Engelsk

Last ned publikasjonen
Jan Arild Teland
Steinfyllinger kan brukes som beskyttelse mot prosjektiler. På grunn av de usymmetriske og stokastiske egenskapene til en steinfylling kan innkommende prosjektiler avbøyes eller rikosjettere. I denne rapporten undersøker vi penetrasjon i steinfylling med den numeriske koden IMPETUS. Det viste seg at de numeriske resultatene var i overraskende god overensstemmelse med den eneste kjente empiriske formelen for penetrasjonsdybde.

Nylig publisert