Penguin – en målsøkende rakett mot skip

Historiehefte 2006

Om publikasjonen

Format

PDF-dokument

Størrelse

2 MB

Last ned publikasjonen
Erling (red) Skogen

Penguin-prosjektet har vært det desidert største utviklingsprosjektet ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) noen gang. Det har også vært betegnet som det største forsknings- og utviklingsprosjekt i Norge på 1960-1970-tallet.

Det har helt fra begynnelsen vært preget av dristige ideer som hele tiden har dratt nytte av den aller siste utviklingen innen moderne teknologi. Ofte hadde en ideer og tanker om tekniske løsninger som ikke kunne realiseres fordi komponentene ikke fantes. Men de kom etter hvert, og Penguin-raketten ble den mest moderne IR-heimende rakett som var utviklet. Gjennom hele sin utviklingstid har prosjektet vært preget av medarbeidere med entusiasme og pågangsmot. Norge og flere andre land har fått et moderne og effektivt rakettforsvar mot skip, og norsk industri har fått tilført ny kompetanse på en rekke områder.

Utviklingen av Penguin-raketten ved FFI og senere Kongsberg Våpenfabrikk (KV) frem til produksjon og salg er grundig beskrevet av Hans Christian Erlandsen i boken ”Flygende pingviner” for Kongsberg Defence & Aerospace (KDA). Dette heftet gir bare en kort omtale av et stort prosjekt, på linje med beskrivelse av andre prosjekter i denne hefteserien.

Om publikasjonen

Format

PDF-dokument

Størrelse

2 MB

Last ned publikasjonen

Nylig publisert