Project POSEIDON - cruise report from MS H.U. Sverdrup II during transit from Kristiansund to Tromsø September 2008 - a cooperative survey between the Geological Survey of Norway and the Norwegian Defence Resarch Establishment

FFI-Rapport 2008

Om publikasjonen

Rapportnummer

2008/01962

ISBN

978-82-464-1486-7

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.2 MB

Språk

Engelsk

Last ned publikasjonen
Ellen Johanne Eidem Dolan Margaret Gisle J. Bjørneseth

Denne rapporten beskriver aktivitetene under et fire-dagers tokt fra Kristiansund til Tromsø i september 2008. I forbindelse med transitt av FFIs forskningsfartøy M/S H.U. Sverdrup II fra Bergensområdet til Barentshavet, var det ønskelig å samle inn primært tilbakespredningsdata fra flerstråleekkoloddet underveis langs kysten av Nord-Norge. Områdene av interesse er tidligere blitt kartlagt med forskjellig målefartøyer, flerstrålelodd og settinger på datainnsamlingen. Dette har resultert i et dekningsområde for tilbakespredningsdata av varierende kvalitet, med tilbakespredningsverdier som vanskelig lar seg standardisere i en regional modell. Toktet har fremskaffet det første tilbakespredningsdatasettet i dette området med ett enkelt flerstrålelodd fra ett enkelt fartøy. Linjen som er oppmålt vil inngå i et datasett som vil danne en regional modell for tilbakespredningsdata fra flerstrålelodd, og på sikt bidra til sedimentklassifisering av havbunnen langs Norges kyst.

Toktet var et samarbeidsprosjekt mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og FFI. Bakgrunnen for samarbeidet er tosidig. Informasjon om bunnforholdene som sedimenttype, ruhet og hardhet, er av betydning ved prediksjoner av sonarytelse i militære operasjoner til sjøs, og området kartlagt i september 2008 ligger i den ytre delen av Forsvarets øvingsområde i Nord-Norge. Dataene som ble samlet inn vil hjelpe FFI i å lage tilbakespredningskart fra øvelsesområdet. NGU er partner i havbunnskartleggingsprogrammet MAREANO initiert av norske myndigheter i 2005, der formålet er å kartlegge bunnforhold og biologisk mangfold i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. NGU er ansvarlig for å lage geologiske kart av havbunnen og dataene samlet inn i september 2008 vil supplere data fra tidligere tokt, til hjelp i sedimentklassifikasjon og tolkning av havbunnsprosesser.

I tillegg til flerstråledata, ble data fra enkeltstrålelodd og parametrisk sonar logget. Dessuten ble det tatt fire grabbprøver for å samle inn fysiske sedimentprøver av havbunnen til hjelp i tolkningen av de akustiske dataene.

NGU planla linjen som ble oppmålt basert på tidligere prosesserte tilbakespredningsdata fra flerstrålelodd. Det var svært viktig å benytte samme datainnsamlingssetting på flerstråleloddet under hele toktet. Vanligvis varierer settingen med vanndybden, noe som medfører problemer i tolkningen og standardiseringen av data fra forskjellige oppmålinger.

Denne rapporten sammenfatter aktivitetene ombord i M/S H.U. Sverdrup II, viser noen foreløpige resultater og foreslår videre arbeid. Prosessering av dataene fra enkeltstråleekkoloddet viser at hardhet og ruhet samsvarer med grabbprøvene som ble tatt. Prosessering av tilbakespredningsdata fra flerstråleekkoloddet viser likhet med tidligere prosesserte data.

Nylig publisert