Sammendrag av rapporten "Vurdering av samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak"

Eksternnotat 2017

Om publikasjonen

Rapportnummer

17701184

Format

PDF-dokument

Størrelse

565.7 KB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Tonje Grunnan
Notatet gir et kort sammendrag av FFI-rapport 16/01234, “Vurdering av samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak”, som er unntatt offentlighet, jf. § 21 i Offentleglova.

Om publikasjonen

Rapportnummer

17701184

Format

PDF-dokument

Størrelse

565.7 KB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Nylig publisert