Sikkerhetssektorreform i Georgia – en vurdering av Forsvarets bidrag til Nato-Georgia Joint Training and Evaluation Center (JTEC)

FFI-Rapport 2020

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/01504

ISBN

978-82-464-3309-7

Format

PDF-dokument

Størrelse

852.7 KB

Last ned publikasjonen
Iver Johansen Torgeir Mørkved

Nato vedtok på toppmøtet i Wales i september 2014 en omfattende pakke med tiltak for å støtte sikkerhetssektorreform i Georgia. Pakken var dels et svar på Russlands annektering av Krimhalvøya og krigføring i Ukraina, og dels på et gammelt ønske fra Georgia om medlemskap i alliansen. Ett av tiltakene i pakken var etableringen av et militært øvelses- og treningssenter – Joint Training and Evaluation Center (JTEC). Formålet med senteret var å utvikle trening og øving i Georgias væpnede styrker i henhold til Natos standarder og å styrke interoperabilitet mellom georgiske militære avdelinger og Nato. Etableringen av senteret skulle skje med funksjonell og finansiell støtte fra Nato.

Norge vedtok å bidra til etableringen av senteret gjennom det nystartede fellesnordiske initiativet Nordic-Baltic Assistance Program (NBAP). Fra våren 2015 var et nordisk team under norsk ledelse på plass i Tbilisi for å støtte etableringen av senteret. På norsk side ble oppdraget ivaretatt av Forsvarets spesialstyrker.

Georgia ble selvstendig i 1991, men har i hele tiden etter det vært territorielt splittet, hvor to regioner – Abkhasia og Sør-Ossetia – opererer som selvstendige protostater under russisk beskyttelse. I august 2008 brøt det ut en fem dager lang krig hvor Russland intervenerte militært i begge opprørsregionene, og med det sementerte landets territorielle splittelse. Den russiske intervensjonen avdekket samtidig en dyp splittelse internt i Nato mellom land som ønsket en utvidelse av alliansen til Transkaukasia – i første rekke USA – og land som gikk imot dette primært av hensyn til forholdet til Russland – fremst Frankrike og Tyskland. Støttepakken som ble vedtatt i 2014, balanserte hensynet til enhet innad i alliansen med ønsket om å gi substansiell støtte til Georgia. Etableringen av JTEC skjedde derfor i et meget komplekst politisk landskap, noe som stilte store krav til ledelsen og gjennomføringen av bidraget.

Høsten 2020 avrundes de første fem år med regulær drift ved JTEC, og senteret går over i en ny fase med nye målsettinger. Det er derfor nå naturlig å gjøre en vurdering av det norske bidraget i etableringen av senteret med henblikk på å utlede mulige erfaringer og lærdommer. Rapporten oppsummerer dette i fem punkter:

  • Georgia-oppdraget er unikt og krever forståelse av og tilpasning til lokale forhold og forutsetninger.
  • Personell med ansvar for gjennomføringen må kunne bruke tid med lokale aktører. Oppdraget må ha mulighet til å vokse organisk.
  • Nasjonal kommando- og kontrollstruktur må tilpasses det enkelte oppdrag.
  • Effekten av innsatsen må vurderes på alle nivåer fra det militære til det politiske nivå.
  • Det bør etableres en målrettet utdanning i Forsvaret for militær rådgiving og assistanse.

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/01504

ISBN

978-82-464-3309-7

Format

PDF-dokument

Størrelse

852.7 KB

Last ned publikasjonen

Nylig publisert