Tritium production

FFI-Rapport 2020

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/01388

ISBN

978-82-464-3270-0

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.1 MB

Last ned publikasjonen
Steinar Høibråten

Tritium er et viktig materiale som benyttes i de fleste, om ikke alle, kjernevåpen. Av den grunn er det også viktig i en eksportkontrollsammenheng. Rapporten tar for seg produksjon og tilgjengelighet av denne hydrogenisotopen.

Tritium er radioaktivt, og ca. 5,5 prosent av beholdningen omdannes årlig til helium-3. Tritium produseres i kjernereaktorer ved nøytronbestråling av litium-6. Eksisterende beholdninger må behandles med jevne mellomrom for å fjerne (og samle opp) helium-3.

Nødvendig infrastruktur for produksjon av tritium er omfattende og kostbar. Den spenner fra utvinning av litium fra gruver, via anrikning av litium-6 og klargjøring av dette for bestråling, til utvinning og rens av produsert tritium og håndtering av tritiumbeholdere for kjernevåpnene. I rapporten blir disse prosessene illustrert med USA som eksempel.

Prosessene er komplekse, men det er likevel ikke funnet noen alvorlige flaskehalser som i sin tur kunne påvirke utviklingen av kjernevåpen.

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/01388

ISBN

978-82-464-3270-0

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.1 MB

Last ned publikasjonen

Nylig publisert