Two layers of fog – anonymous Norwegian websites linking to Russian-affiliated domains

FFI-Rapport 2023

Om publikasjonen

Rapportnummer

23/02382

ISBN

978-82-464-3502-2

Format

PDF-dokument

Størrelse

3.8 MB

Språk

Engelsk

Last ned publikasjonen
Eskil Grendahl Sivertsen Håvard Lundberg Thomas Albrechtsen Aylin Dursun Sofus Hegner

Det russiske desinformasjons- og progandanettverket består av et ukjent antall «nettaviser» på flere språk. Mens noen offisielt er russiske, som RT og Sputnik News, skjuler flertallet sin tilknytning til Kreml. Vi kaller disse «proxy-nettsteder». Databasen vår inneholder 80 offisielle nettsteder og 2606 proxy-nettsteder. I denne rapporten omtaler vi dem samlet som «russisk-affilierte domener» (Russian-affiliated domains på engelsk).

I denne utforskende studien undersøker vi om det finnes anonyme norske nettsteder som deler lenker til de 2686 russisk-affilierte domenene i vår database. Vi vurderer at et nettsted er anonymt hvis det ikke oppgir sannferdig eller verifiserbar informasjon om nettstedets eiere eller forfattere. Dette kan være en indikator på skjult påvirkningsaktivitet rettet mot et norsk publikum og kan dermed gjøre det mulig å identifisere russisk-affilierte proxy-nettsteder på norsk.

Vi har brukt Majestics Search Engine Optimization-verktøy (SEO-verktøy) for å identifisere domener som inneholder lenker til de russisk-affilierte domenene i vår database. Deretter har vi kvalitativt undersøkt 693 norske domener som vi fant på denne måten. Dette har vi gjort i tråd med alminnelige råd for kildekritikk og digital kompetanse ved å se om nettstedene på domenene gir troverdig og tilstrekkelig informasjon til leserne om eierskap og om artikkelforfattere og journalister.

Vi fant 37 norske domener som lenker til russisk-affilierte domener og hvor nettstedet på domenet opptrer anonymt. Imidlertid ser flertallet av dem ikke ut til å dele russiske lenker i dag, men fanges opp i vårt datasett fordi tidligere nettsider på samme domene har gjort det tidligere.

Av de 37 anonyme, norske nettstedene har vi fremhevet fire for ytterligere analyse, og disse er beskrevet i denne rapporten. De er valgt ikke primært fordi de deler russiske lenker, men fordi de viser tegn på inautentisk innhold og virkemidler, som artikkelforfattere med falske navn og profilbilder eller automatisk kopiering og oversettelse av innhold. To av de fire nettstedene etterligner autentiske nettaviser og er tilknyttet et globalt nettverk av 443 lignende inautentiske og anonyme nettaviser, hvorav 14 er norske. Vi har ikke funnet indikasjoner som tyder på at disse er knyttet til Russland, og vi antyder heller ikke at de er det.

Mens det å vurdere innhold er en subjektiv øvelse, gir deteksjon av lenker mulighet til å objektivt kartlegge hvordan innhold fra russisk-affilierte domener sprer seg på nettet. Metoden gir verifiserbare data som kan filtreres for relevans, men som krever ytterligere kvalitativ analyse fordi utgående lenker fra et domene ikke gir kontekst, for eksempel om nettstedet støtter eller gjør narr av russisk propaganda. En åpenbar begrensning med denne metoden er at vi ikke kan avdekke domener hvis de ikke lenker til den russisk-affilierte kilden. En annen begrensning er at vi bare undersøker lenker til kjente russisk-affilierte domener.

Nylig publisert