Vertical Take-off and Landing (VTOL) Fixed wing Unmanned Aerial Vehicles (UAV) – noen egenskaper hos tailsittere

FFI-Rapport 2023

Om publikasjonen

Rapportnummer

FFI-rapport 22/02598

ISBN

978-82-464-3459-9

Format

PDF-dokument

Størrelse

2.1 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Øistein T. Hoelsæter
Denne rapporten beskriver noen generelle egenskaper hos hybride Vertical Take-off and Landing (VTOL) fixed wing-farkoster. Vi har sett på farkoster med såkalt tailsitter-konfigurasjon. Vi viser eksempler på de mest vanlige variantene av tailsittere. Rapporten forteller også hvilke historiske forsøk det har vært på å utvikle fungerende tailsittere. Vi peker på både fordeler og ulemper ved tailsittere, sammenliknet med de noe mer vanlige horisontale VTOL-hybridene. For eksempel benytter tailsittere vanligvis samme framdriftsenhet i både VTOL-fase og fixed-wing-fase. Det kan være vanskelig å oppnå god virkningsgrad i begge fasene. Det er også tatt med eksempler som viser hvordan tailsittere påvirkes av vind i VTOL-fasen.

Om publikasjonen

Rapportnummer

FFI-rapport 22/02598

ISBN

978-82-464-3459-9

Format

PDF-dokument

Størrelse

2.1 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Nylig publisert