FFI-frokost: Hvordan kan Forsvaret bli mer miljøvennlig?

Hør FFI-forskernes anbefalinger og møt opp til klima- og forsvarsdebatt 28. januar.

332 skvadron med F-35 flyr juleformasjon
Økt aktivitet gir større miljøbelastning. Hvordan kan vi redusere Forsvarets miljøavtrykk uten at det går ut over forsvarsevnen? Foto: Forsvaret/ Onar Digernes Aase,
  • Dato: 28. januar
  • Tid: 8.30-10.30
  • Sted: Oslo Militære Samfunds lokaler

Det blir servert frokost fra klokken 8.30. Programmet begynner kl. 9.00.

Innledere:
Forskningsleder Øyvind Voie, FFI,
Forsker Simen Kirkhorn, FFI

Paneldeltagere:
Anders Hamnes, fagansvarlig for miljøvern i Forsvarsstaben
Jonny Otterlei, teknisk direktør i Forsvarsmateriell
Hårek Elvenes, medlem av stortingets utenriks- og forsvarskomite.

Kan forsvarssektoren bidra til å kutte klimagassutslipp? Eller bør Forsvaret konsentrere seg om å forsvare landet?

– Ja takk, begge deler! Det sier forskningsleder Øyvind Voie ved FFI.

– Vi tror miljøhensyn og operative hensyn lar seg forene. Forsvaret har allerede flere positive miljøtiltak, men det finnes muligheter for å gjøre mer.

Under FFI-frokosten 28. januar vil Voie og kollega Simen Kirkhorn legge frem tall fra Forsvarssektorens miljødatabase og gjøre opp status for klimagassutslipp i forsvarssektoren. De vil også presentere en prognose for hvordan utslippene kan bli i 2030, gitt dagens planer.

– Forsvarets relative andel av nasjonale klimagassutslipp vil øke hvis dagens utvikling fortsetter. Vi mener sektoren vil tjene på å ta styring og selv ta initiativ til en omlegging, før beslutninger blir tatt politisk, sier Voie.

FFI-forskerne vil foreslå mulige tiltak som kan gi utslippsreduksjoner uten at det «stjeler» midler fra forsvarsbudsjettet eller går ut over forsvarsevnen.

Etter den faglige delen blir det kommentarer og panelsamtale med Anders Hamnes, fagansvarlig for miljøvern i Forsvarsstaben, Jonny Otterlei, teknisk direktør i Forsvarsmateriell og Hårek Elvenes (H), stortingsrepresentant og medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen.

Det blir åpnet for spørsmål fra publikum.

Velkommen!

Tema

Miljø og klima

Hva gjør Forsvaret for å ta vare på miljøet?