FFIs klima- og sikkerhetskonferanse

Klima og sikkerhet henger sammen. Hvilke nye utfordringer kan klimaendringer gi Forsvaret? Og hvordan kan forsvarssektoren bidra til det grønne skiftet?

Deichmansalen, Bjørvika
Arrangementet fant sted 25. november

Forsvarets forskningsinstitutt inviterte til heldagsseminar 25. november. Der løftet vi fram problemstillinger vi mener vil være viktige for Forsvaret:

  • Hvordan vil klimaendringer påvirke sikkerheten vår, globalt og regionalt?
  • Hvordan kan Forsvaret tilpasse seg det nye sikkerhetspolitiske landskapet?
  • Hvordan kan vi bidra til det grønne skiftet, samtidig som forsvarsevnen styrkes?
  • Hva gjør vi konkret?

Under kan du se debattene og foredragene fra konferansen. 

Åpninginnlegg ved Kenneth Ruud, administrerende direktør ved FFI

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Del 2: Hvorfor må Forsvaret bry seg om klimaendringer?


Med forsker Bjørn Samset (CICERO), forsker Johanne Jensen Skeie (Institutt for forsvarsstudier) og professor Sonja Berlijn (Kungliga tekniska høgskolan).

Del 3: Hvordan vil klimaendringer påvirke vår sikkerhet, globalt og lokalt?


Med Per Erik Solli (Nupi), Kristian Åtland (FFI) og Odin Johannessen (tidligere Sjef Hæren).

Del 4: Hva gjør vi?


Med Rune Lausund, sjefsforsker FFI, Siv Fagerbekk, rådgiver Forsvarsstaben, Helge Stadheim, direktør bærekraft, Nammo AS og Kerry Marie Bommen, Director Sustainability, Kongsberg Defence and Aerospace.