Hacking Democracy: Influence Operations in the Digital Age

Hvordan kan statlige aktører bedre sin respons- og håndteringsevne for å møte trusselen fra påvirkningsoperasjoner? Se opptak fra seminaret i Kulturhuset i Oslo 13. februar.

0:06 - Intro ved statsekretær Audun Halvorsen. 0:20 - Scenario ved Eskil Sivertsen, FFI. 0:40 - Keynote med Rebecca Goolsby. 1:06 - Rolf Fredheim. 1:23 - Kathleen Carley. 1:39 - Katie Woodward. 2:00 - Paneldebatt 1. 3:12 - Lillestrøm videregående skole. 3:28 - Ritu Gill. 3:42 - Arild Bergh, FFI. 4:06 - Paneldebatt 2.

Påvirkningsoperasjoner i form av cyberinnbrudd, spredning av propaganda og desinformasjon er i dag hyppig brukte teknikker for å nå strategiske mål. Noen velkjente, og relativt ferske eksempler, er Russlands påvirkning av politiske valg i Europa og USA.

Aktørene, truslene og virkemidlene kan imidlertid være vanskelige å identifisere, effektene kan være krevende å forutse, og mottiltak kan dermed bli vanskelig å utvikle og iverksette.

  • Hva er omfanget av denne typen aktivitet, hvem står bak kampanjene, og hva er intensjonene bak?
  • Hvordan kan statlige aktører bedre sin respons- og håndteringsevne for å møte trusselen fra påvirkningsoperasjoner?

For å belyse disse spørsmålene inviterer Forsvarets forskningsinstitutt og Den norske Atlanterhavskomité til halvdagskonferanse på Kulturhuset i Oslo.

Foredragsholdere er blant annet fra NATO STRATCOM, the US Office of Naval Research, Defence Science and Technology Laboratory Great Britain, Carnegie Mellon University og Defence Research & Development Canada.

De vil diskutere nåværende og fremtidige utfordringer knyttet til påvirkningsprosesser. I tillegg får vi besøk av elever fra den nå berømte Lillestrøm VGS, som skal presentere sin egenutviklede påvirkningskampanje rettet mot ungdom.

Konferansen åpnes av Audun Halvorsen, statssekretær i Utenriksdepartementet.

Arrangementet gjennomføres med støtte fra Eckbos legat.

Tema

Samfunnssikkerhet

Hvor lett er det å ramme oss?