FFI og Universitetet i Oslo inngår samarbeidsavtale

– Denne avtalen skal bidra til å styrke teknologiske fagmiljøer som er viktige for Forsvaret og norsk samfunnssikkerhet, sier FFI-direktør John-Mikal Størdal.

Illustrasjon av Mars-kjøretøyet Perseverance som tar prøver av overflaten på Mars.
FFI har laget ett av instrumentene på Nasas nye Mars-kjøretøy. Når kjøretøyet lander i februar 2021 skal en forskergruppe ved Universitetet i Oslo styre instrumentet og forske videre på dataene som kommer inn. ILLUSTRASJON: Nasa/JPL

Universitetet i Oslo (UiO) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har i mange år hatt et utstrakt samarbeid om forsking og utdanning innen realfag og teknologi. Nå inngår Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN/UiO) og FFI et mer strategisk partnerskap. 

Viktig kunnskap for Forsvaret

– Gjennom denne avtalen skal vi bygge teknologiske forskningsmiljøer som er sterkere enn vi klarer å lage hver for oss, sier Erlend Hoff, forskningsleder for nasjonalt og internasjonalt samarbeid ved FFI.

– Universitetet i Oslo ligger langt fremme internasjonalt innen grunnleggende langsiktig forskning i matematiske fag, naturvitenskap og ny teknologi. For oss som driver anvendt forskning er det av uvurderlig betydning å samarbeide med et slikt miljø.

Aktuelle fagområder er sensorteknologi, autonomi, cybersikkerhet, kvanteteknologi, nettverksteknologi, romteknologi, strømningsfysikk og materialteknologi, for å nevne noen. Avtalen åpner også for forskning på helt nye temaer.

– For oss er det viktig å raskt kunne etablere forskningsaktivitet på nye fagområder som er viktig for Forsvaret, men som universiteter ikke allerede dekker i tilstrekkelig grad, sier Hoff.

Det kan også bli aktuelt å samarbeide om bachelorutdanning i realfag og teknologi.

– Den samlede teknologikunnskapen i Norge er vesentlig for både stats- og samfunnssikkerheten vår. I tillegg er teknologi en viktig driver for utviklingen av Forsvaret og resten av forsvarssektoren. Operasjonene må tilpasses banebrytende teknologi som er tilgjengelig, ikke omvendt. Da er det også viktig at vi utdanner studenter med den riktige kompetansen og at det blir etablert internasjonalt sterke fagmiljøer i Norge, sier John-Mikal Størdal, administrerende direktør ved FFI. 

Skal utveksle fagfolk

Hovedtyngden av samarbeidet skal skje gjennom aktiviteter og prosjekter ved Institutt for teknologisystemer (ITS), som er plassert på Kjeller. Men avtalen legger til rette for samarbeid innenfor hele Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO.

mortend2015-max (1)
Morten Dæhlen, dekan ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Som en del av samarbeidet skal FFI-forskere fortsette å ha bistillinger ved UiO for å bidra med undervisning og veiledning av master- og PhD-kandidater der. Forskere fra UiO kan ha bistillinger ved FFI for å bidra til instituttets forskning.

Avtalen legger til rette for at UiO og FFI går sammen om felles prosjektsøknader til Forskningsrådet, ESA, EU og Nato. Det kan også bli aktuelt å samarbeide om felles laboratorier for forskning og utdanning. 

Dekan Morten Dæhlen mener avtalen er nyttig også for det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO.

– Vi driver i all hovedsak med grunnforskning. Samarbeidet med FFI gjør at vi får en rikere teknologitilnærming. Vi får bedre kontakt med miljøer og prosjekter som jobber med hvordan teknologi anvendes. Det er nyttig for begge parter.

Instituttleder Stian Løvold ved ITS er enig.

– FFI har en stor stab av dyktige forskere og ingeniører som utvikler tekniske systemer eller delsystemer. Det er til stor nytte for oss å kunne utnytte denne ingeniørkompetansen i forbindelse med vår egen forskning og utdanning, sier han.

Norsk teknologi til Mars

ITS og FFI samarbeider allerede om flere ulike prosjekter, blant annet innen sensorfusjon, laserteknologi og maskinsyn – det vil si hvordan en datamskin kan tolke og forstå verden rundt seg ved hjelp av bilder og video.

Pressebilde_JMStordal_crop
John-Mikal Størdal, administrerende direktør ved FFI

Og akkurat nå er spiren til et samarbeid mellom FFI og ITS halvveis til Mars.

I februar lander Nasas neste Mars-kjøretøy på den røde planeten. Ett av instrumentene på kjøretøyet er laget ved FFI. Det er en georadar som skal kartlegge sedimenter under overflaten på jakt etter tegn på tidligere liv.

Kontrollsenteret for georadaren er plassert ved ITS. Her sitter en gruppe forskere fra FFI og UiO som skal styre radaren og forske videre på dataene som kommer inn.  

– I Norge er det er ingen andre enn FFI som kunne laget denne sensoren, sier John-Mikal Størdal.  

– Nå får vi gitt tilbake til det akademiske miljøet ved å gi opplæring og spennende prosjekter til unge fremadstormende studenter og forskere på ITS,