Kan Forsvarets logistikk-kolonner bli ubemannet?

Militære kolonner er et yndet mål for fienden og dermed et farlig sted å jobbe. FFI og YETI MOVE samarbeider nå for å finne ut om de kan bli ubemannet.

Mann inne i en traktor som skal brukes i prosjektet
Kan en traktor være en ubemannet enhet i en logistikk-kolonne for Forsvaret? FFI og YETI MOVE har startet et samarbeid for å teste nettopp dette. Her gjøres de første testene for montering av kamerasensorer på traktoren. Foto: FFI.

Uten mat og drikke, duger som kjent helten ikke. Logistikk er derfor en svært sentral del av enhver militær operasjon eller øvelse. Soldater i felt trenger for eksempel både mat, vann, drivstoff, ammunisjon, utstyr, transport, vedlikehold av våpen, kjøretøy og materiell.

Det er derfor lett å tenke seg hvorfor militære kolonner er et høyprioritetsmål for fienden. Ikke bare kan mye viktig utstyr og våpen bli ødelagt, men også vann, mat og klær er sentralt at kommer frem. Problemer med forsyningslinjer har mer enn én gang hatt stor påvirkning på utfallet av viktige slag og kriger.

Det å kjøre en militærkolonne er derfor vel så farlig som å delta i stridigheter. Men tenk om det lot seg gjøre å redusere antall mennesker som trenger å delta.

Mer autonomi minsker risikoen

FFI har et ledende forskningsmiljø innen autonomi og har allerede hatt stor suksess med prosjekter innen autonom minerydding og ikke minst den autonome u-båten Hugin. Nå skal FFI samarbeide med YETI MOVE AS, et ledende selskap innen industriell autonomi, for å finne ut i hvilken grad ubemannende kjøretøy kan inkluderes i en militærkolonne.

YETI MOVE

  • Blant de ledende innen industriell autonomi.
  • Eies av Semcon Norge, Øveraasen og Husqvarna.
  • Har utviklet et avansert system for styring av autonome kjøretøyer som brukes i miljøer med høye krav til sikkerhet, nøyaktighet og pålitelighet. Systemet er allerede testet på flyplasser og i veibygging og det er stort potensiale for andre bruksområder.
  • I gang med utvikling av autonome løsninger innen industri, havneoperasjoner og veibygging.

Alt nødvendig utstyr kan fraktes med både tog, skip og fly, men i et eller annet ledd vil det som regel også være behov for kjøretøy for å få alt helt frem dit det skal. Dermed fraktes det mye vitalt utstyr i militære kolonner, en rekke på opptil 12 kjøretøy. I Norge fikk mange oppleve dette på nært hold under øvelse Trident Juncture, der det kunne være flere titalls militærkolonner på samme dag for å få fraktet alt utstyr dit det skulle.

– Autonome logistikk-kolonner gjør det mulig «å dytte» mer av Forsvaret sitt personellet over fra støttefunksjoner til operativ virksomhet. Det er også mulig å gjøre seg mindre sårbar for motstanderens angrep mot egen logistikk-kjede, ved å spre lasten på flere men mindre plattformer. En slik tilnærming er avhengig av at det ikke trengs en dedikert sjåfør til hvert kjøretøy, forklarer Lorns Harald Bakstad, FFIs ansvarlige forskningsleder for prosjektet.

Forskere i traktoren som skal testes i prosjektet om militærkolonner kan bli ubemannet
I løpet av vinteren skal FFI og YETI MOVE demonstrere at denne traktoren ubemannet kan følge etter et annet kjøretøy. Foto: FFI

Allerede i vinter vil FFI og YETI MOVE AS demonstrere en logistikk-kolonne med to kjøretøy der kun den første er bemannet. Det andre kjøretøyet vil være en traktor med krokløfter som kan frakte kontainere. Ved bruk av ulike sensorer vil den kunne følge etter det bemannede kjøretøyet.

– I dag er det flere sivile initiativ på kolonnekjøring kjent som platooning. Det vi ønsker å få til her er å vise hvordan Forsvaret kan gjøre det samme med rimelige terrenggående plattformer som en traktor. I tillegg vil vi ikke være avhengig av eksterne navigasjons- eller kommunikasjonssystemer, sier Bakstad.

Det viktige Trekantsamarbeidet

– FFI jobber med forskning, mens industrien jobber med å ta frem produkter som kan brukes av en sluttbruker. For at Forsvaret skal få utnyttet mye av det som gjøres ved FFI, er det nødvendig å få dette inn i konkrete produkter som kan gi Forsvaret operativ evne, fortsetter Bakstad.

– Å overføre kompetanse på tvers av utviklingsmiljøer bidrar til et mer moderne forsvar og styrker leverandørindustrien. Ved å ta i bruk kommersielle løsninger økes Forsvarets operative evne samtidig som det reduserer kostnader, legger Peter Due, administrerende direktør i YETI MOVE AS til. 

Dette prosjektet er dermed et godt eksempel på Trekantsamarbeidet der nye ideer og konsepter testes i samarbeid mellom FFI, industri og Forsvaret. Målet er å utvikle ny teknologi som løser operative behov Forsvaret har og samtidig støtte opp under norsk teknologiutvikling.

– Dette er et forprosjekt for en eventuell større fremtidig aktivitet. I dette prosjektet skal FFI og industrien i løpet av bare seks måneder demonstrere hva som er mulig å få til, og hva det kan benyttes til. Håpet er at dette tas videre i løpet av 2021 sammen med Forsvaret og Forsvarsmateriell (FMA). Da vil alle hjørnene i trekantsamarbeidet være på plass og vi kan ta frem norske systemer som gjør Forsvaret effektivt og relevant, avslutter Bakstad.

forskere poserer foran en traktor
Forskere og ingeniører fra FFI og YETI MOVE inspiserte for første gang sitt nye testkjøretøy, en Valtra-traktor.