Telenor og FFI skal forske på nye kommunikasjonsløsninger for Forsvaret

– Dette samarbeidet vil bidra til å sikre et effektivt norsk forsvar og totalforsvarsevne, sier Kenneth Ruud, administrerende direktør ved FFI.

Direktør Birgitte Engebretsen i Telenor Norge og FFI-direktør Kenneth Ruud utveksler håndtrykk i toppen av en mast. Strålende blå himmel og norsk vinterlandskap i bakgrunnen.
Telenor og FFI tar forsvaret til nye høyder. Samarbeidsavtalen ble forseglet med et håndtrykk i den 24 meter høye 5G-masta på ICE worx Rena. Til venstre direktør Birgitte Engebretsen i Telenor Norge, til høyre FFI-direktør Kenneth Ruud.

Samarbeidsavtalen åpner for en rekke ulike prosjekter. Telenor og FFI skal drive felles forskning og utvikling og kan utveksle personell i forbindelse med arbeidet.

I første omgang innebærer avtalen at Telenor skal bygge kommunikasjonsinfrastruktur på ulike innovasjonsarenaer drevet av FFI i tilknytning til norske forsvarsanlegg.

– FFI er øverste rådgiver for forsvarsrelatert teknologi og vitenskap i forsvarssektoren. Telenor er Norges ledende leverandør av teknologi- og nettverksløsninger. Vi har kompetanse og styrker som utfyller hverandre, understreker Ruud.

– FFIs jobb er å opprettholde og videreutvikle forskning og utvikling innenfor sentral militær teknologi. Da er det viktig å finne strategiske samarbeidspartnere.

Kompetanse som redder liv

Administrerende direktør Birgitte Engebretsen i Telenor Norge mener avtalen bidrar til norsk kunnskapsutvikling og beredskap.

– Vår mål er å skape et nært og langsiktig samarbeid med FFI hvor vi er i forkant av den teknologiske utviklingen. Ved å utveksle kunnskap kan vi sammen utvikle relevante og tidsriktige løsninger for Forsvaret, sier Engebretsen.

En av teknologien som skal testes og videreutvikles gjennom den nye samarbeidsavtalen er 5G.

– 5G åpner for en ny generasjon av muligheter for Forsvaret, nødetater, industri og andre samfunnsaktører. Med 5G kan man sende store mengder data med minimal forsinkelse, og sikre stabilitet og kapasitet i situasjoner hvor det kan stå om liv og død, sier Engebretsen.

– I Europa ligger Norge lengst frem i utforskningen av 5G til militært bruk, og andre nasjoner viser interesse for å lære av erfaringene fra Norge.

Digital grunnmur

Den teknologiske infrastrukturen Telenor skal bygge ut inkluderer SD WAN (Software-defined wide area network), 5G mobilteknologi, WiFi 6, skyløsning og kantprosessering.

Først ut er ICE worx Rena, en innovasjonsarena som ligger ved Rena leir, Hærens hovedbase i Sør-Norge.

Her skal forskningsmiljøer, industri og personell fra Forsvaret møtes for å teste nye teknologiske løsninger for Forsvaret.

– Vi må eksperimentere for å finne ut hvordan nye teknologi kan brukes mest fornuftig av Forsvaret. For å eksperimentere må vi ha teknologisk infrastruktur på plass nær operative avdelinger. Det sikrer denne avtalen, understreker Stein Gundersrud, sjef ICE worx.

Kommunikasjonsteknologien og infrastrukturen Telenor bygger ut skal også testes ut som en del av forsvarets operasjoner. Målet er å finne løsninger som har potensial til å gi økt operativ effekt og kostnadsbesparelse for Forsvaret.