Jubileumspodkast del 6: Trekantmodellen

Hvordan har lille Norge klart å ta markedsandeler i noen av verdens mest proteksjonistiske forsvarsmarkeder? Svaret ligger 60 år tilbake i tid.

Allerede i 1960 begynner et spesielt samarbeid å ta form: FFI, Forsvaret og norsk industri ser nytten av å gjennomføre teknologiprosjekter sammen. Samarbeidet blir kalt trekantmodellen.

I denne podkasten forteller forskningsdirektør Hanne Bjørk ved FFI mer om hvilke resultater samarbeidet har gitt. Blant eksemplene er Penguin- og NSM-missilene, og den autonome undervannsfarkosten Hugin.

Slike innovasjoner blir ikke til av seg selv.

Allerede i 1960 begynner et spesielt samarbeid å ta form: FFI, Forsvaret og norsk industri ser nytten av å gjennomføre teknologiprosjekter sammen. Samarbeidet blir kalt trekantmodellen. Det tette samvirket mellom brukere i Forsvaret, forskerne og industrien gir utviklingsmiljøene en særlig forståelse for de operative behovene og utfordringene. Det sikrer at systemene som utvikles er relevante og nyttige for Forsvaret.

Norges korte veier

Nasjoner som USA, Tyskland, Frankrike og England har noen åpenbare fordeler. De har store forskningsmiljøer og ditto ressurser. Norges fordel, som et lite Nato-land, er derimot nærhet og fleksibilitet.

Den korte veien mellom aktørene og en ubyråkratisk tilnærming gjorde at Norge kunne få til mye som de store strevde med.

Dette innså FFI-direktør Finn Lied (1957-1983). Under Borten-regjeringen (1965-1971) er det en Høyre-mann som er forsvarsminister: Otto Grieg Tidemand. Det er i hans tid det oppstår en anskaffelsespolitikk som nok Lied ved FFI presser hardt for å få til. Det innføres rett og slett et nytt regelverk, der det offentliges rolle er å lage de koblingene som skal til. Slik skapes en helt ny politisk økonomi. Den tilsier at «her må vi jobbe tett sammen». Dette er en helt annen ramme og tenkning enn tidligere omkring hvordan slike typer prosesser skal skje.

FFIs innovative grep

Trekantsamarbeidet blir del av et større industripolitisk system. FFI sto helt sentralt her. Da Thulin-utvalget i 1980 så på hvordan forskning kunne bidra til industriutvikling, hentet de ekspertuttalelser fra et engelsk spesialistmiljø, Science Policy Research Unit (SPRU). De var blant de første som begynte med innovasjonsforskning. SPRU sa at var det ett sted i Norge der man innførte moderne innovasjonspolitikk, så var det hos FFI. Særlig viktig var det at personell ved bedriftene arbeidet ved FFI, og omvendt: At FFI-ere gikk til bedriften for kortere eller lengre perioder.

Vi vet ikke hvordan utviklingen hadde vært uten trekantmodellen, men hvor viktig har den vært for Norge? Det forteller Hanne Bjørk mer om i podkasten.

Trekantsamarbeidet 2.0

I 2018 kom rapporten «Trekantsamarbeidet versjon 2.0». Hva betyr «2.0»? Hva ligger bak det som blir et nytt steg i trekantsamarbeidet, FFIs ICE Worx som nå er på beddingen?

Vi spør til slutt hva slags teknologier Hanne Bjørk har spesielle forventninger til i årene som kommer. Hør podkasten og lær mer om hvordan forsvarsteknologi kan utvikles.