Kort forklart: Hva er cyberkrig?

Cyber omtales som et eget domene for konflikt og krigføring. Men hva er egentlig cyber – og hvordan vil en cyberkrig arte seg?

Cyberwar is coming! 

Slik lød overskriftene på 90-tallet. Den gang trodde man at informasjon og data ville forme fremtidens konflikter. At strømforsyning og andre livsviktige samfunnsfunksjoner kunne settes ut av spill ved noen tastetrykk fra unge menn med hettegenser.

I Forsvaret omtaler man cyber som et eget domene. Men hva er egentlig dette mystiske cyber? Hvordan kan en cyberkrig arte seg? Har skrekkvisjonene fra 90-tallet blitt til virkelighet?

I denne podkasten kan du høre Torbjørn Kveberg snakke om hva vi mener når vi snakker om cyber og cyberkrig. 

Krig vs operasjoner

Temaet har ikke blitt noe mindre aktuelt i forbindelse med krigen i Ukraina.

29. juni i år ble flere store norske virksomheter utsatt for hackerangrep. Den russiske hackergruppen Killnet tok ansvar for angrepet. Gruppen har flere ganger angrepet land som står på ukrainsk side i krigen mellom Ukraina og Russland. Men er det cyberkrig? 

– Nei, jeg vil ikke si det. Jeg tror det er sunt å reservere oppmerksomheten og som ord som angrep og krig, til mer alvorlige hendelser, sier FFI-forsker Torbjørn Kveberg.

Prioriterer etterretning

At det skal skje en gjentatt, sofistikert og katastrofal utveksling av sabotasje via cyberdomenet slik en ser på slagmarken han ikke så mye tro på.

– Det overrasker kanskje noen samfunnsvitere, men ikke teknologer som vet hvor vanskelig det faktisk er å få til. Det er enormt høye krav til etterretningsinformasjonen du trenger for å få til slik sabotasje – hvis den i det hele tatt er mulig, mener Kveberg.

– I mange tilfeller vil det nok fortsatt være lettere og mer effektivt å bruke sprengstoff. Sofistikert sabotasje har skjedd og vil skje, men hovedinnsatsen i cyberdomenet vil nok stater legge innen etterretning og spionasje.