Kort forklart: Hva er totalforsvaret?

Det er pandemi og krig i Europa. Da blir det også mye snakk om norsk beredskap og totalforsvar. Men hva er egentlig totalforsvaret?

Stig Rune Sellevåg er forskningsleder ved FFIs avdeling Totalforsvar. I denne podkasten forklarer han hva det norske totalforsvaret er.

– Skal man forklare det veldig enkelt kan vi si at det er det militære forsvaret og en bred sivil beredskap. Så det handler om at disse skal stille opp når det trengs, sier Sellevåg.

Totalforsvarskonseptet ble utviklet av den norske eksilregjeringen i London under andre verdenskrig. I dag går konseptet ut på gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunnet, knyttet til forebygging, planlegging, krisehåndtering og gjenoppretting i hele krisespekteret, fra fredstid til væpnet konflikt.

Men det er et komplekst bilde. På den sivile siden er det nærmere fem hundre offentlige og private aktører som har en eller annen form for ansvar knyttet til krisehåndtering og beredskap.

Dette gjør også at totalforsvaret kan brukes til mange forskjellige oppdrag, også i kriser som ikke involverer fremmede aktører. For eksempel har vi sett et utstrakt sivil-militært samarbeid både ved Gjerdrum-skredet og under korona-pandemien.

Trusselbildet mot norske og allierte interesser er mer sammensatt enn tidligere. Det endres raskt. Et gjennomgående trekk er at truslene nå berører flere sektorer. Alle deler av samfunnet kan nå bli utsatt for maktbruk og press. Det tradisjonelle skillet mellom fred, krise og væpnet konflikt viskes ut. Dette er sentrale problemstillinger ved Avdeling Totalforsvar der Sellevåg arbeider.

Hør Sellevåg fortelle mer i denne episoden av Ugradert.

Sjefsforsker Stig Rune Sellevåg ved avdeling Totalforsvar.
Forskningsleder Stig Rune Sellevåg ved avdeling Totalforsvar. Foto: FFI.