NorCoV2: Overvåking av koronavirus

Hvordan opptrer koronaviruset? 

Fakta om prosjektet

Koronaviruset spredde seg raskt til en pandemi og stilte verdenssamfunnet overfor store utfordringer. For å kontrollere denne og fremtidige pandemier, er det viktig å vite hvordan patogener sprer seg gjennom befolkningen. En måte å forhindre spredning er ved å redusere eksponering, som igjen krever kunnskap om spredning i ulike miljøer og situasjoner. 

NorCoV2-prosjektet har tre målsetninger.

  1. Å overvåke SARS-CoV-2 på offentlige steder som er sentrale i spredningen av viruset. 
  2. Bidra til å vurdere risiko for infeksjon for helsearbeidere som jobber med koronapasienter.
  3. Få en bedre forståelse av styrker og svakheter ved nåværende metoder for overvåkning av patogeners oppførsel i ulike miljøer, for dermed å sikre bedre beredskap for fremtidige epidemier eller pandemier. 

Sentrale funn

Allerede i mars 2020 samlet forskere fra FFI inn prøver fra Jernbanetorget t-banestasjon i Oslo og fra hjemmene til mennesker med påvist smitte. Gjennom 2020 ble prøvetakingen utvidet til også å gjelde fem andre t-banestasjoner, inne i t-banevognene før og etter rengjøring, samt Oslo flyplass, Gardermoen. 

Totalt ble 434 overflater og 135 luftprøver innsamlet fra offentlige plasser. Totalt 15 overflateprøver, enten fra Jernbanetorget t-banestasjon eller fra vognsett før rengjøring, var positive. Ingen luftprøver var positive. Dette påvirkes naturlig nok av at det i testperiodene var lite mennesker i det offentlige rom.

Disse resultatene viste at luftprøver ikke nødvendigvis vil være den beste metoden for å overvåke virus av denne sorten, men at overflateprøver har et visst potensial.

I samarbeid med Oslo Universitetssykehus ble det tatt prøver av luften rundt 13 pasienter. Kun to luftprøver var positive, begge fra svært syke pasienter. 

Det ble også gjennomført lufttester én, to og fire meter unna 11 pasienter med bekreftet smitte og milde symptomer. De fleste prøvene var positive på én meters hold, men det ble også registrert smitte fire meter unna noen av pasientene.

Relevante nyheter

Relevante publikasjoner

Vitenskapelige rapporter og artikler