A NavLab 4 Configuration Framework (CF) to Automatically Verify and Inspect Configurations (INI-files)

FFI-Rapport 2023

Om publikasjonen

Rapportnummer

23/01288

ISBN

978-82-464-3492-6

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.9 MB

Språk

Engelsk

Last ned publikasjonen
Stein Kristiansen

NavLab 4 er et svært konfigurerbart simulerings- og postprosesseringsverktøy for navigasjon. Det at verktøyet er så konfigurerbart, er en av dets styrker, men konfigureringen er også tilstrekkelig komplisert til at det kan være utfordrende selv for erfarne brukere å lage konfigurasjoner (INI-filer) som gjør at NavLab oppfører seg som ønsket og forventet.

Vi har utviklet et konfigurasjonsrammeverk (CF) som forenkler konfigurasjonen av NavLab via

  • et programvaregrensesnitt (API) og datastrukturer som gjør utviklere i stand til åspesifisere egenskaper, krav og parametere til konfigurasjonene som påvirker kodenderes, og til å gjøre denne informasjonen tilgjengelig overalt i NavLab via et sentraltregister
  • et grafisk brukergrensesnitt som presenterer denne informasjonen til brukeren på enintuitiv måte
  • mekanismer som bruker den overnevnte informasjonen til automatisk å verifisere atkonfigurasjonene brukeren har oppgitt, er fullstendige

Den automatiske verifikasjonen av konfigurasjoner som påvirker en gitt kodebit, gjøres proaktivt (før kodebiten kjøres) når brukeren ber om å kjøre denne koden. Hvis det mangler obligatoriske konfigurasjonselementer, kan rammeverket hindre kjøringen og presentere intuitiv informasjon som gjør at brukeren enkelt og raskt kan identifisere og legge til de manglende elementene. Dermed unngår brukeren feil under kjøringen som er forårsaket av manglende konfigurasjonselementer, og som kan kreve at NavLab må starte på nytt.

Aktiviteten beskrevet i første kulepunkt kalles å gi CF-støtte til konfigurert programvare. I tillegg til å utvikle selve CF-rammeverket har vi gitt CF-støtte til alle kjernefunksjonene i NavLab, inkludert preprosessering, simulering, estimering, kalibrering av Doppler Velocity Log (DVL) og oppsummering og eksportering av analyseresultater. Dermed er fasilitetene beskrevet i de to nederste kulepunktene gjort tilgjengelig for det meste man kan gjøre i NavLab. CF-API-et og datastrukturene er utformet for å være fleksible, generiske og intuitive nok til at CF-støtte enkelt kan gis til fremtidige utvidelser av NavLab 4.

Om publikasjonen

Rapportnummer

23/01288

ISBN

978-82-464-3492-6

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.9 MB

Språk

Engelsk

Last ned publikasjonen

Nylig publisert