AMRISK VERSION 2.5 – documentation of verification tests

FFI-Rapport 2021

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/01385

ISBN

978-82-464-3362-2

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.9 MB

Last ned publikasjonen
Knut B. Holm Carl Elfving Hans Øiom Emil Serander Peter Larsson Martin Normann Nielsen
I Norge og Sverige utføres kvantitativ risikoanalyse av ammunisjonslagre med program-verktøyet AMRISK. AMRISK versjon 2.5 er første steget i en større oppgradering av koden, og denne versjonen er ferdig og verifisert. Programkoden i versjon 2.5 er konvertert fra Fortran til C#. Brukergrensesnittet er forbedret med utvidet bruk av kart og geografisk informasjon. Bortsett fra en ny modell for varmevirkning og erstatning av en modell for underjordiske lagre, er beregningsmodellene i AMRISK 2.5 de samme som i AMRISK 2.0. AMRISK 2.5 er verifisert ved å kjøre en rekke referanseeksempler med versjon 2.5 og versjon 2.0 og sammenlikne resultatene. AMRISK 2.5 gir de samme resultatene som AMRISK 2.0, bortsett fra noen mindre avvik for objekter med ubegrenset areal og objekter som er spesielt utsatt for grunnsjokk. Under verifiseringen ble det funnet en programfeil i versjon 2.0 som gir for høy utkasttetthet i en liten sektor utenfor tunneler. Dette er rettet opp i versjon 2.5.

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/01385

ISBN

978-82-464-3362-2

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.9 MB

Last ned publikasjonen

Nylig publisert