Behavioural responses of cetaceans to naval sonar signals – the 3S-2013 cruise report

FFI-Rapport 2014

Om publikasjonen

Rapportnummer

2014/00752

ISBN

978-82-464-2395-1

Format

PDF-dokument

Størrelse

9.3 MB

Språk

Engelsk

Last ned publikasjonen
Petter Kvadsheim Frans-Peter Lam Patrick Miller Paul Wensveen Fleur Visser Lise Doksæter Sivle Machiel Oudejans Lars Kleivane Charlotte Curé Paul Ensor Sander van Ijsselmuide René Dekeling
3S-prosjektet er et internasjonalt prosjekt med den målsetting å undersøke hvordan hval reagerer på marinens sonarer. Hensikten er å bruke denne kunnskapen til å etablere retningslinjer for bruk av sonar som reduserer risikoen for negative miljøeffekter. Denne raporten oppsummerer resultatene fra 3S-2013 toktet i Norske farvann. Toktetes overordnede målsetning var å gjennomføre dose-eskaleringsforsøk på nebbhval og vågeval for å undesøke hvordan de reagerer og ved hvilke terskel slike responser eventuelt oppstår.Toktet ble gjennomført delvis i Lofoten, men først og fremst i havområdene rundt Jan Mayen fra midten av juni til midten av juli 2013 ved bruk av FFIs forskningsfartøy HU Sverdrup II. Under toktet gjorde vi 383 registreringer av tilsammen 990 sjøpattedyr, inkludert 220 nebbhval og 91 vågehval. Under tidligere tokt har vi hatt problemer med å få festet DTAG-sensorpakken som inneholder både akustisk og bevegelsessensorer på vågehval, og vi har derfor i forkant av årets tokt jobbet systematisk for å forbedre merketeknikken. Vi greide likevel ikke å merke noen vågevhal på dette toktet selv om vi var svært nære ved flere anledninger. Vår konklusjon er at for å opnå en akseptabel merkesuksessrate med denne arten trenger man mindre og lettere merker som kan skytes presist på lengre avstander. Dette vil sansynligvis innebære at man må bruke en enklere sensorutrustning. Nebbhval (bottlenose) er spesialiserte dypdykkere som også er vanskelige å merke og spore over tid. Vi brukte en kombinasjon av visuelle sporing av dyret på overflaten og akustisk sporing under vann ved hjelp av en tauet antenne (Delphinus) som er utviklet av TNO. Sverdrup seilte i et 1*1nmi boksemønster, hvor man hele tiden forsøkte å holde dyrene inni boksen. Dette krevde god koordinering men fungerte veldig bra. Vi sporet 48 grupper med denne teknikken i tilsammen 91 timer. Vi merket 1 nebbhval i en gruppe på 4 ved hjelp av ARTS-systemet og gjenomførte en sonareksponering. Resultatet fra dette eksperimentete viser at den norske nebbhvalen er like følsom for sonar som andre arter av nebbhval andre steder i verden. Vi viste at målsetningene ved dette toktet ville bli vanskelige å oppnå fordi de to målartene er vanskelige å jobbe med. Til tross for iherdig innsats klarte vi bare å gjennomføre ett eksperiment. Dette er skuffende, men dette eksperimentet er det første som er gjennomført på denne arten og det første som er gjennomført utenfor et sonar-treningsfelt på noen nebbhval. Vi tror derfor at det vi faktisk greide å få til vil gi oss et viktig resultat. Dette toktet er det siste planlagte toktet i prosjektet. I løpet av de tre toktene med sonareksponering som er gjennomført som en del av 3S-2-prosjektet (3S-2011, 3S-2012 og 3S-2013) har vi merket og eksponert 1 vågehval, 1 nebbhval og 27 knøhval. Selv om det kombinerte datasettet er litt ubalansert regnes derfor prosjektet totalsett som en suksess. Mer data på nebbhval og vågehval er derimot viktig da disse artene ut fra de enkelt-eksperimentene vi har gjort ser ut til å være spesielt sensitive.

Om publikasjonen

Rapportnummer

2014/00752

ISBN

978-82-464-2395-1

Format

PDF-dokument

Størrelse

9.3 MB

Språk

Engelsk

Last ned publikasjonen

Nylig publisert