Forsvarsindustrien i Norge : statistikk 2010

FFI-Rapport 2011

Om publikasjonen

Rapportnummer

2011/02264

ISBN

978-82-464-2003-5

Format

PDF-dokument

Størrelse

752.7 KB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Kari Tvetbråten
Denne rapporten presenterer statistikk over forsvarsindustrien i Norge i 2010. Hensikten er å skaffe bedre oversikt over virksomheten i forsvarsindustrien og danne et grunnlag for mer omfattende og detaljerte studier av forsvarsindustrien fremover. Rapporten presenterer utvalgte nøkkeltall for størrelsen og virksomheten i forsvarsindustrien som helhet og for bedriftskategorier. Nøkkeltallene omfatter omsetning, årsverk, verdiskaping, eksport, forskning og utvikling (FoU) og underleveranser. Videre fremstiller rapporten forholdet mellom forsvarsrelatert og sivilt rettet virksomhet på flere av disse områdene. I tillegg blir det presentert hvordan forsvarsbedriftene har utviklet seg på disse områdene siden 2009. Det blir også redegjort for bruk av datakilder og metodevalg som ligger til grunn for statistikken.

Nylig publisert