Forsvarsindustrien i Norge - statistikk 2014

FFI-Rapport 2015

Om publikasjonen

Rapportnummer

2015/01798

ISBN

978-82-464-2619-8

Format

PDF-dokument

Størrelse

796.1 KB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Jon Olav Pedersen
I forhold til forsvarsrelatert omsetning er den største verdimessige nedgangen knyttet til omsetning fra salg til utenlandske kunder. Denne nedgangen skyldes primært de største virksomhetene, og settes det i sammenheng med eksporttallene er det en indikasjon på at nedgangen i omsetning er noe større i utenlandske datterselskaper. Årets hovedtall viser også en markant nedgang for de minste virksomhetene. Settes dette i sammenheng med nedgangen i det samlede driftsresultatet for forsvarsindustrien, kan det tyde på at de største virksomhetene er i ferd med å endre markedsfokuset til fordel for forsvarsmarkedet.

Nylig publisert