Fremtidens sanitet – effektiv ressurs i Forsvaret og totalforsvaret – Utvidet sammendrag av FFI-rapport 22/01114

Utvidet sammendrag 2022

Om publikasjonen

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.6 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Marius Nyquist Pedersen Tor Ole Vormdal Marit Lind Thor Engøy
I prosjektet «Saniteten mot 2040» har FFIs forskere sett på sanitetens framtidige rolle og funksjon. Hva blir de viktigste utfordringene i de neste tiårene? Hvordan skal saniteten møte dem? Hvordan bør den militære saniteten utvikles for å bli en effektiv ressurs i Forsvaret og totalforsvaret? Dagens planer tilsier at sanitetens evner i 2028 ikke skiller seg vesentlig fra dem som fantes i 2005. En rekke utviklingstrender vil likevel gjøre omverdenen for saniteten og helsevesenet annerledes og mer sammensatt i fremtiden. Sektoroverskridende trusler, økende bruk av ikke-militære virkemidler, globalisering og gryende nasjonalisme «ryster» internasjonal sikkerhetspolitikk og de kollektive og teknologiske samhandlingsarenaer. Desinformasjon og cyberangrep utfordrer framtidig utforming av nasjonal og internasjonal sikkerhetspolitikk. Samtidig har både demografi og klimaendringer en betydelig effekt.

Nylig publisert