Hovedpunkter for en teknologisk transformasjon

Utvidet sammendrag 2021
Karina Barnholt Klepper Bjørn Møller Greve Steffen Ousdal Jens Erk Paulsen Mats Rjaanes Martin Strand Line Thorsberg
Politiet, Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) og Den høyere påtalemyndighet, forkortet politi- og påtaletjenestene, må følge teknologiutviklingen tett. Dette er avgjørende for å kunne vurdere teknologiske løsninger og hvordan disse kan benyttes til å gi en bedre oppdragsutførelse og for å kunne løse samfunnsoppdraget i framtiden. Oppfølging og håndtering av denne utviklingen må være basert på en helhetlig og kontinuerlig utviklingsprosess.

Nylig publisert