Hvordan kan Forsvaret raskere nyttiggjøre seg fremvoksende og moden teknologi?

Utvidet sammendrag 2022
Hanne Marit Bjørk Marianne Magnæs Christian Brunsvig Stein Gundersrud Torgeir Mørkved Frode Berg Olsen Line Thorsberg

Denne publikasjonen er et utvidet sammendrag av FFI-rapporten Hvordan kan Forsvaret raskere nyttiggjøre seg ny teknologi? - om behovene for grunnleggende endringer i måten vi utvikler og investerer i teknologi og forsvarsmateriell

Rapporten er blitt til gjennom en SPRINT av et analysearbeid. Målet har vært å levere rettidige råd om hvordan Forsvaret raskere kan lykkes med å ta i bruk ny teknologi, og hvordan mål om tekno logisk fornyelse og effektivisering faktisk kan forenes. Spesielt har vi sett på konsekvenser for investerings virksomheten.

Nylig publisert