Kan alkoholfrie desinfeksjonsprodukter styrke Forsvarets operative evne?

FFI-Rapport 2022

Om publikasjonen

Rapportnummer

22/01214

ISBN

978-82-464-3411-7

Format

PDF-dokument

Størrelse

4.8 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Frank Brundtland Steder

Forsvarets operative evne er til enhver tid avhengig av friskt og stridsdyktig personell. I denne rapporten diskuteres resultatene fra et større felteksperiment med ulike desinfeksjonsprodukt i Hemsedal kommune. Rapporten belyser viktigheten av å opprettholde ansattes evne til å utføre pålagte oppgaver som forventes løst. Erfaringene fra Hemsedal kommune kan bidra til å styrke Forsvarets operative evne gjennom økt tilgang på friskt og stridsdyktig personell. Erfaringene kan også bidra til bedre forebygging og større avgrensning av virusutbrudd i operasjoner og på øvelser i regi av Forsvaret.

Et felteksperiment innebærer at forskning blir gjennomført i sin naturlige kontekst hvor den daglige aktiviteten er «som vanlig». I samarbeid med SoftOx Solutions, AirthingsTM og Hemsedal kommune har FFI analysert fordeler og ulemper med alkoholfrie desinfeksjonsmidler, sammenlignet med alkoholholdige desinfeksjonsmidler. I tillegg til felteksperimentets stordataanalyse fra 175 innendørs luftkvalitetssensorer ble det gjennomført en serie med kontrollerte laboratorieeksperimenter i AirthingsTM levende laboratorium. Et laboratorie-eksperiment innebærer at forskningen blir gjennomført i et kunstig og kontrollert miljø. Det ble også gjennomført to spørreundersøkelser, før og etter en intervensjonsperiode, blant ansatte og brukere i Hemsedal kommune. Rapporten analyserer og kartlegger sammenhengen mellom målt luftkvalitet og den subjektive opplevelsen som følge av bruken fra ulike desinfeksjons-produkter i et gitt arbeidsmiljø.

Resultatene fra stordataanalysen viser at alkoholfrie desinfeksjonsprodukter reduserer nivået på flyktige organiske kjemikalier (VOC) i intervensjonsperioden med 30–60 prosent, sammenlignet med alkoholholdige desinfeksjonsmidler. Kontrollerte laboratorieeksperiment understøtter stordataanalysen fra felteksperimentet i Hemsedal; alkoholfrie desinfeksjonsprodukter påvirker VOC i mindre omfang enn alkoholholdige desinfeksjonsprodukter. Analysene fra spørre-undersøkelsene viser at de ansatte opplever bedre inneklima og økt velvære i arbeidstiden når de bruker alkoholfrie desinfeksjonsprodukter. Resultatene visere også en statistisk signifikant sammenheng mellom rapportert langtidssykefravær, VOC og temperatur. Disse funnene er relevant for ansattes prestasjon, trivsel, miljø og sykefravær i enhver organisasjon.

Nylig publisert