NorSat-3 Skipsovervåking med navigasjonsradardetektor

Fakta 2021

Om publikasjonen

Format

PDF-dokument

Størrelse

4.3 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
I 2019 sendes mikrosatellitten NorSat-3 opp med en radardetektor utviklet ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Det skal gi bedre oversikt over skipstrafikken i norske farvann.

Nylig publisert