Nuclear weapons – worldwide situation 2021

FFI-Rapport 2021

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/01706

ISBN

978-82-464-3365-3

Format

PDF-dokument

Størrelse

2.6 MB

Last ned publikasjonen
Steinar Høibråten Halvor Kippe Elin Enger Andreas Schiller

Rapporten gir en oversikt over dagens status og utviklingstrender for kjernevåpenarsenalene i de ni statene som har slike våpen. Rapporten omtaler kort hver enkelt stat med hensyn til antall våpen, leveringsmidler, doktriner, teknologiutvikling og andre relevante aspekter. Dette følges av en analyse av noen utvalgte temaer og trender. Rapporten er i sin helhet basert på åpne kilder.

Alle stater med kjernevåpen investerer mye penger og mye prestisje i kjernevåpenprogrammene sine. Noe av utviklingen i senere år tilskrives forsøk på å justere for mange års asymmetri mellom konvensjonelle og kjernefysiske våpen. Andre endringer antas å skulle gi et mer fleksibelt kjernevåpenarsenal, og noen bidrar til å opprettholde gjensidig sårbarhet ved å lage systemer som skal kunne omgå dagens og framtidige missilforsvarssystemer.

Det er bekymringsfullt at de fleste, kanskje alle, statene med kjernevåpen ser ut til å legge stadig større vekt på betydningen av disse våpnene. Ambisiøse moderniseringsprogrammer er iverksatt, og flere stater ser ut til å øke antall kjernevåpen i arsenalene sine.

Det er også bekymringsfullt at flere stater bidrar til å viske ut forskjellen mellom kjernefysiske og konvensjonelle våpensystemer og med det øker risikoen for feilvurderinger og utilsiktet eskalering av en konflikt.

Utgiverinformasjon

1541

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/01706

ISBN

978-82-464-3365-3

Format

PDF-dokument

Størrelse

2.6 MB

Last ned publikasjonen

Nylig publisert