SASS 3100 high-volume electret filter air sampler – sampling and recovery efficiency

FFI-Rapport 2021

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/00314

ISBN

978-82-464-3343-1

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.4 MB

Last ned publikasjonen
Gunnar Skogan Marius Dybwad

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) har begge erfaring med test og evaluering (T&E) av ustyr til biologisk deteksjon, identifikasjon og monitorering (BioDIM). Infrastruktur knyttet til T&E av BioDIM-utstyr i de to organisasjonene har store likheter og er et godt utgangspunkt for økt harmonisering av testprosedyrer.

Denne rapporten beskriver en leveranse innenfor delprosjektet Bioaerosol RDT&E (forskning, utvikling, test og evaluering) i samsvar med SMART Bioscreen, et CBRN-prosjekt innenfor SMART-avtalen (Strategic Mutual Assistance in Research and Technology) mellom Norge og Nederland.

Rapporten oppsummerer resultater fra T&E utført i FFIs aerosolkammer for å vurdere SASS 3100s effektivitet som luftprøvetaker og effektivitet ved eluering av luftprøver fra electret-filtrene. Formålet med forsøkene var å finne den totale (ende-til-ende) prøvetakingseffektiviteten for ulike typer aerosol, partikkelstørrelser og nedstrøms analysemetoder. De ulike testaerosolene inkluderte bakteriesporer, gram-negative vegetative bakterier, fluoriscerende sporstoff (uranin) og monodisperse plastkuler (polymerpartikler). Prøvene ble analysert ved bruk av ulike metoder som dyrking av sporer på agarmedie, fluorescensmåling av uranin AP, flowcytometri av monodisperse plastkuler og kvantitativ PCR på vegetative gram-negative bakterier. Den totale prøvetakingseffektiviteten ble også undersøkt ved ulike strømningshastigheter og partikkelstørrelser. Den totale prøvetakingseffektiviteten ble bestemt ved å sammenligne SASS 3100-prøver med referanseprøver fra godt dokumenterte og karakteriserte gelatinfiltre.

SASS 3100 ble også benyttet i det avsluttede SMART Bioscreen-prosjektet innen CBRNbeskyttelse der den ble benyttet som høyvolumluftprøvetaker i en integrert «detect-to-treat»- kapabilitet basert på metagenommetode og haglesekvensering.

Resultatene viste at høy elueringseffektivitet (~100%) ble oppnådd fra electretfiltrene både ved bruk av bakteriesporer og monodisperse plastkuler. Forsøkene viste også at SASS 3100 var en effektiv luftprøvetaker (70–100 %) og at den høye effektiviteten var uavhengig av strømningshastighet, partikkelstørrelse, testaerosol og nedstrøms analysemetode.

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/00314

ISBN

978-82-464-3343-1

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.4 MB

Last ned publikasjonen

Nylig publisert