SONATE 2020 – a decision aid tool to mitigate the impact of naval sonar operations on marine life

FFI-Rapport 2021

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/03130

ISBN

978-82-464-3357-8

Format

PDF-dokument

Størrelse

3.4 MB

Språk

Engelsk

Last ned publikasjonen
Nina Nordlund Petter H. Kvadsheim

SONATE er et beslutningsstøtteverktøy for planlegging av sonarøvelser, med fokus på marint liv. Historien om SONATE startet med innfasingen av Sjøforsvarets Nansen-klasse fregatter, som er utstyrt med 1-8 kHz sonarer. Slike sonarer er potensielt skadelige for marint liv, og for å minimere denne risikoen utviklet Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) SONATE for Sjøforsvaret.

SONATE kombinerer geografisk informasjon om marint liv med Sjøforsvarets prosedyre for bruk av aktiv sonar i norske farvann, som er utstedt av Marinen og basert på faglige anbefalinger fra FFI. Prosedyren beskriver retningslinjer for planlegging og gjennomføring av sonarøvelser. Den første versjonen av SONATE kom i 2006, og flere versjoner, bygget på ulike plattformer, kom de følgende årene. Disse versjonene er beskrevet i detalj i tidligere FFI-rapporter, den siste kom i 2015. I 2015 var SONATE del av sluttleveransen fra FFI-prosjektet Sonar og havmiljø, og ytterligere utvikling eller oppdatering av SONATE var ikke planlagt. I 2019 ba Marinen FFI om å oppdatere SONATE med de tilhørende databasene og sonarinstruks.

Denne rapporten beskriver 2020-oppdateringen, som er bygget på SONATE ArcReader-versjonen fra 2015. SONATE-databasen er oppdatert med nye data fra Havforskningsinstituttet på utbredelse av marine arter samt nye data fra Fiskeridirektoratet på fiskeriaktivitet og oppdrettsanlegg. Funksjonaliteten i SONATE er forbedret i tråd med ønsker fra brukere i Sjøforsvaret, og vi har anbefalt nye sonarretningslinjer som grunnlag for en oppdatert versjon av Sjøforsvarets prosedyre for bruk av sonar. Denne rapporten oppsummerer funksjonaliteten i SONATE 2020 og det vitenskapelige grunnlaget for den nye sonarprosedyren.

Nylig publisert