Stolt fortid - spennende framtid - FFI 75 år

Viten 2021

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/00813

ISBN

978-82-464-33-22-6

Format

PDF-dokument

Størrelse

14.3 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Lars Aarønæs (red.)
11. april 1946 vedtok Stortinget å opprette Forsvarets forskningsinstitutt. Nå har FFI levert kunnskap og ideer til et effektivt norsk forsvar i 75 år. Historien fortsetter. Her er fortellingene om en stolt fortid og en spennende framtid.

Utgiverinformasjon

Jubileumsmagasin fra Forsvarets forskningsinstitutt 1946-2021.

Nylig publisert