Stordatasystemer og deres egenskaper

FFI-Rapport 2019

Om publikasjonen

Rapportnummer

18/01676

ISBN

978-82-464-3177-2

Format

PDF-dokument

Størrelse

3.4 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Audun Stolpe Bjørn Jervell Hansen Jonas Halvorsen
Begrepet stordata er på mange måter mer dekkende som en betegnelse for en samfunnsutvikling enn for en bestemt teknologi, og har så langt ikke fått noen entydig definisjon. Isteden karakteriseres stordata som regel ved hjelp av de såkalte tre V’ene Volume, Velocity og Variety: Stordata er data av forskjelligartet natur (Variety), som kommer i store mengder (Volume) og/eller har hyppig oppdateringsfrekvens (Velocity) og som et resultat av dette ikke lar seg effektivt håndtere eller bearbeide ved hjelp av tradisjonelle metoder. I denne rapporten tar vi for oss en samling egenskaper som vi mener karakteriserer systemer designet for å håndtere stordata: • støtte for dataanalyse • programmeringsmodell • skalerbarhet • tilgjengelighet vs. konsistens • sårbarheter og feiltoleranse • primærminnesystemer vs. persistenssystemer • støtte for iterative beregninger, • input/output-profil • gjenbrukbarhet av data Disse egenskapene kan tjene som en huskeliste over hvilke avveiinger man må gjøre når man skal designe en systemløsning for stordataproblemer. Rapporten skisserer også fem hovedklasser av komponenter som benyttes når man komponererer stordataløsninger: • tabulære databaser • grafdatabaser • strømmesystemer • programmeringsrammeverk • analyse- og visualiseringssystemer Når man har et stordataproblem som fordrer systemstøtte, vil karakteristikaene til en slik løsning være avhengig av både problemet som skal løses og dataene som skal benyttes. Det finnes imidlertid et rikt utvalg av komponenter som kan settes sammen i henhold til disse karakteristikaene. Mange av disse komponentene er også fritt tilgjengelig, noe som gjør at design av stordataløsninger i stor grad kan betraktes som skreddersøm av åpne komponenter.

Om publikasjonen

Rapportnummer

18/01676

ISBN

978-82-464-3177-2

Format

PDF-dokument

Størrelse

3.4 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Bestill papirversjon

Noen ganger er det praktisk å ha et fysisk eksemplar av en publikasjon. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å få tilsendt denne publikasjonen i papirformat.

Bestill papirversjon

Nylig publisert

Ønsker du å fordype deg mer i forskningen vår?

 

Forskningstema

For mange, også i forsvarssektoren, er nok livet bak FFI-gjerdene på Kjeller og i Horten en ukjent og fremmed verden. Hva holder de egentlig på med der inne, alle sammen? Lær mer om hva FFI forsker på! Besøk temasidene våre. Her har vi samlet informasjon om de temaene vi arbeider mye med. Ved FFI arbeider mer enn 700 personer, som alle er samlet rundt ett mål: Å bruke kunnskap og teknologi til å styrke Norges forsvarsevne.

Forskningsprosjekt

FFI er bindeleddet mellom Forsvaret, vitenskapelige miljøer og bedriftene som produserer utstyret Forsvaret bruker. Her i Norge står FFI for praktisk talt all teknologisk forskning og utvikling i forsvarssektoren. Det gir oss en svært viktig rolle. Vi er en viktig faktor når Norge skal styrke internasjonalt sikkerhetspolitisk samarbeid, og vi arbeider hver dag med å utvikle den nasjonale teknologi- og industribasen.

Kunnskap og teknologi er makt. Når vi ser på ny kunnskap eller en ny teknologi, er det to spørsmål som må besvares. Det første er: Hvordan kan dette være nyttig for Forsvaret eller totalforsvaret? Det andre spørsmålet er like viktig: Hvordan kan vi forsvare oss hvis en fiende bruker den samme teknologien?

FFIs forskning er prosjektbasert, og vi har hele tiden et betydelig antall prosjekter gående – innen en rekke felt. Du kan lese om noen av dem ved å besøke våre prosjektsider.

Aktuelt

Hva skjer ved Forsvarets forskningsinstitutt? Besøk våre aktueltsider der vi har samlet podkaster, nyheter, videoer og informasjon om arrangementer. 

Vi ønsker å gi et bredt innsyn i forskningen vår, til så mange som mulig. Vi inviterer blant annet til åpne frokostmøter, som regel i Oslo sentrum. Her deler vi ny kunnskap, ofte basert på ferske forskningsrapporter. Slike arrangementer strømmer vi gjerne i samtid, både på våre egne nettsider og i andre sosiale medier