Tilleggsdokumentasjon til foreløpige resultater fra FFIs prediksjonsturnering

Eksternnotat 2022

Om publikasjonen

Rapportnummer

22/00133

Format

PDF-dokument

Størrelse

7.5 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Dette notatet inneholder histogrammer som viser fordelingen til alle avhengige og uavhengige variabler som ligger til grunn for de foreløpige resultatene fra FFIs prediksjonsturnering og sammenligningene av disse med resultatene fra den amerikanske turneringen Good Judgment Project (GJP). Verdiene i FFIs turnering er basert på 833 deltagere som svarte på minst 20 % av de 150 spørsmålene som så langt er avgjort.

Om publikasjonen

Rapportnummer

22/00133

Format

PDF-dokument

Størrelse

7.5 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Nylig publisert