Langsiktig innovasjon

FFIs virksomhet inkluderer forskning, teknisk utvikling, støtte til materiellanskaffelser og innfasing og testing av militært materiell. Gjennom strategisk og langsiktig samarbeid, ofte referert til som trekantsamarbeidet, har Forsvaret, FFI og forsvarsindustrien lyktes i å utvikle løsninger som gir økt forsvarsevne og samfunnssikkerhet.

FFIs innovasjonsmodeller