Spin-off

FFIs ambisjon er å profesjonalisere trekantsamarbeidet og styrke evnen til å lykkes med kommersialisering og knoppskyting fra FFIs forskning.

 

Avdeling Innovasjon og industriutvikling ved FFI har et særskilt ansvar for å støtte FFI-forskere i å identifisere muligheter og gjennomføre kommersialiseringløp enten gjennom etablert industri eller nyetableringer.

FFIs innovasjonsmodeller