FFI-forum 31. mars er avlyst

Seminaret om forsvar mot farlige stoffer 31. mars er avlyst av smittevernhensyn. Det er foreløpig ikke avgjort om dette seminaret blir arrangert på en senere dato. 

Oslo  20180621.
Mange folk som går på Karl Johan.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Giftangrep på Karl Johans gate. Spredning av sykdomsfremkallende mikroorganismer på T-banen.  Faren for tilsiktede hendelser med farlige stoffer må tas på alvor.

  • Det finnes flere grupperinger som ønsker å skade sivile eller militær mål.
  • Teknologien som skal til for å fremstille skadelige stoffer er mer tilgjengelig.
  • Konfliktnivået internt i liberale demokratier er blitt høyere.

Virkemidler som for noen tiår siden var nærmest utenkelig i fredstid, har de siste årene blitt brukt både i kamphandlinger og mot sivile.

FFI har ledet et større arbeid i Nato om dette temaet. Under FFI-forum 31. mars vil vi presentere noen av våre funn fra arbeidet så langt. Det blir faglige presentasjoner der FFI-forskere går gjennom eksempler på hendelser, og diskuterer veien videre for norsk samfunnssikkerhet og beredskap.

FFI-forum: Farlige stoffer

Arrangementet er avlyst av smittevernhensyn
 

 

Etter foredragene blir det paneldebatt og mulighet til å stille spørsmål fra salen.

– Tilsiktede hendelser med farlige stoffer er ikke bare skrekkscenarioer og fantasier, understreker forskningsdirektør Janet Blatny ved FFI.

– Våre vitenskapelige og teknologiske miljøer trenger å tenke helhetlig for å bedre samfunnets forsvarsevne mot slike trusler,. Hvordan kan vi bruke ny teknologi for å beskytte oss? Dette vil vi si mer om under forumet 31. mars.

 

Fakta CBRNE

Forkortelse for kjemiske (C), biologiske (B), radioaktive (R), kjernefysiske (N) og eksplosive (E) trusler.

FFIs avdeling Totalforsvar driver omfattende forskning på hvordan vi som samfunn best kan oppdage og beskytte oss mot slike angrep.

FFI driver dessuten et nasjonal beredskapslaboratorium som hjelper Forsvaret og norske nødetater med å analysere og identifisere mulig farlige stoffer.
 

Tema

Samfunnssikkerhet

Hvor lett er det å ramme oss?