FFI fikk pris fra Forsvarets spesialstyrker

Sjef Forsvarets spesialstyrker (FS) har gitt sin innovasjonspris til forskningsprogrammet Produktutvikling, test og verifikasjon (PTV) ved FFI.

Gruppebilde av ansatte ved Produktutvikling, test og verifikasjon
Noen av de rundt 30 ingeniørene, mekanikerene og fagfolkene som jobber ved PTV. Foto: Marit Helland Berger

Spesialstyrkenes innovasjonspris skal anerkjenne og belønne dem som har vist evne til å tenke utenfor boksen, og har lyktes med å finne nyskapende løsninger på utfordringer spesialstyrkene møter.

Innovasjonsprisen ble delt ut under Arctic Warrior Experiment på Rena forrige uke. Her var spesialsoldater fra inn og utland samlet for å eksperimentert med ny teknologi og nytt utstyr sammen med forskere og om lag 40 norske og utenlandske teknologibedrifter.

– Vi er ekstremt krevende kunder

Prisen ble delt ut av generalmajor Joar Eidheim, sjef Forsvarets spesialstyrker.

PTV har siden starten av 2000 tallet løst problemer og bygd løsninger for avdelingene i Forsvarets spesialstyrker. Flere av disse har vært med bakgrunn i konkrete problemer som det utførende nivået i avdelingen har følt på kroppen, både på trening og under operasjoner, heter det i juryens begrunnelse.

generalmajor Joar Eidheim, sjef Forsvarets spesialstyrker, holder tale under utdeling av Forsvarets spesialstyrkers innovasjonspris. Dette skjedde under Arctic Warrior Experiment på Rena, januar 2023.
Generalmajor Joar Eidheim, sjef Forsvarets spesialstyrker. Foto: Nikolai Holth/Heimevernet

I løpet av 20 år med samarbeid er det utviklet mange forskjellige produkter. Dette har vært alt fra entringskroker, plasmabrennere, våpenfester, skutersleder, entringsplattformer, kjøretøymodifiseringer og mye mer.

– Jeg vil spesielt nevne PTVs evne til å skape og vedlikeholde god kontakt med brukerne i de operative avdelingene, samt deres generelle løsningsorienterte tilnærming til arbeidet, sa Eidheim da han overrakte prisen til PTV, representert ved forskningsleder Bendik Sagsveen og forsker Gunnar Magnus Larsen.

To FFI forskere på scenen for å motta FS innovasjonspris.
Forskningsleder Bendik Sagsveen (til venstre) mottar Forsvarets spesialstyrkers innovasjonspris på vegne av PTV under Arctic Warrior experiment 2023. Foto: Nikolai Holth/ Heimevernet.

– Spesialstyrkene er ekstremt krevende kunder, og tålmodigheten PTV viser etter 30-talls runder med finjustering er også imponerende.

Eidheim mener innovasjon og nyskapende tenkning er viktig for å drive frem positive endringer og forbedringer i hverdagen.

– Krigen i Ukraina viser også viktigheten av å utvikle løsninger underveis i en konflikt. Det langvarige samarbeidet mellom FS og PTV skaper nødvendig tillit og forståelse til at PTV også vil kunne understøtte dette om det skulle bli behov, sier Eidheim.

Alltid spennende å jobbe med FS

PTV-leder Ole Fretheim understreker at dette er en pris til alle som jobber ved PTV.

– Vi ser på dette som en stor tillitserklæring til oss, med bakgrunn i et langt samarbeid. Det viser at spesialstyrkene verdsetter arbeidet vi gjør for dem. Alle på PTV har en del i denne prisen – fra utviklerne, til de som jobber i verkstedet med å ta frem og bygge løsningene. Det er et kollektivt løft.

Fretheim mener spesialstyrkene er en spennende og morsom oppdragsgiver å jobbe med.

– De er veldig kreative, og har mange ideer og tanker om nye produkter. Samtidig får vi stor frihet til å finne løsninger og utvikle sluttproduktet. Det er alltid spennende når FS kommer til oss med nye oppgaver og utfordringer de vil ha løst.

Flere av produktene PTV har utviklet er i dag blitt eksportartikler. Det gjelder blant annet magnetklatresettet og entrekroken FS bruker. Henriksen mekaniske har lisens på å produsere disse to produktene, og selger disse over hele verden under varemerke REBS.

PTV har også utviklet innredning og tilpasset ulike typer kjøretøyer for spesialavdelinger, og de har utviklet og spesialtilpasset sikter og optikk til ulike våpen.

– Den tette relasjonen og tilliten mellom våre utviklere og soldatene som har ideer er viktig, mener Fretheim.

– Vi har tett dialog med de som skal bruke utstyret hele veien. Det gjør at de kan verifisere at utstyret har rett funksjon og møter kravene som stilles.

Nærbilde av FS innovasjonspris 2023.
Prisen PTV har fått er faktisk laget på PTV, på oppdrag fra FS. Man da viste ikke PTV at de kom til å vinne prisen. Lydbølgene som er avbildet på prisen er passende nok hentet fra et opptak der FFI-forsker Torgeir Mørkved sier ordet «innovasjon». Foto: Marit Helland Berger/ FFI.