Jubileumspodkast del 7: FFI i verdensrommet

Ute i verdensrommet svirrer en rekke norske satellitter og instrumenter. Hva gjør de der ute og hvorfor er de laget?

Norges neste satellitt, Arcsat, er på størrelse med en koffert og skal haike med en SpaceX-oppskyting i 2022. Satellitten skal forbedre radiokommunikasjon i nordområdene.

– Det startet med nordlysforskning og atmosfæreundersøkelser på 50-tallet. I dag har vi laget instrumenter som har vært med på å utforske både Mars og Saturn, sier forskningsleder Richard Olsen.

I en ny utgave har av podkasten Ugradert forteller han om de ulike rom-dingsene som helt eller delvis er laget på FFI.  
 

Nyttig for samfunnet

I disse dager ruller Nasa-kjøretøyet Perseverance rundt med en georadar laget ved FFI. Den skal avsløre hvordan det ser ut under Mars-overflaten. Vi har også laget et instrument som har undersøkt nordlyset og atmosfæren på Saturn fra romsonden Cassini. 

Men de norske instrumentene som utforsker solsystemet er egentlig bare biprodukter.

– Utgangspunktet vårt er å forske på instrumenter som har en nytteverdi for det norske Forsvaret og samfunnet ellers, sier Olsen.

De siste 11 årene har Norge skutt opp en rekke småsatellitter. De hjelper oss blant annet med å med å holde oversikt over hva som skjer i norske farvann. 

– Teknologiutviklingen gjør at vi nå kan bygge mindre og billigere satellitter som er spesialtilpasset behovene vi har her i nordområdene, sier Olsen.

29. april 2021 ble en ny, norsk mikrosatellitt sendt ut i verdensrommet. Den kan oppdage skip som ikke vil bli oppdaget. Satellitten heter NorSat-3 og er et samarbeid mellom Kystverket, Norsk Romsenter og Forsvaret.

Fra havet til verdensrommet

Olsen selv er egentlig utdannet oseanograf men begynte å jobbe med hvordan satellitter kan brukes til havovervåking etter studier i Canada.

– Jeg er gammel nok til å huske Apollo-ferdene til USA. Min onkel, som var fysiker og forsker i USA, foret meg med ganske mye materiale om det. Men den gang var det ganske fjernt for meg at man hadde en karrieremulighet innen dette i Norge, medgir Olsen.
 

Forskningsleder Richard Olsen
Forskningsleder Richard Olsen

 

Skal haike med Elon Musk

Det neste norske satellittprosjektet heter Arcsat. Det er en testsatellitt som skal forsøke å løse problemet med dårlig radiodekning langt mot nord. Satellitten skal testes for å bedre taktisk kommunikasjon i militæret.

Ett av målene med prosjektet dessuten å teste hvor raskt vi kan utvikle og skyte opp nye satellitter av denne typen

Planen er å sende satellitten opp med SpaceX og deres Falcon 9 rakett, trolig i mars eller april 2022.